Ga naar de inhoud

Zie onze reviews op

Retouren bij Verfgilde

 

Over retouren doen we helemaal niet moeilijk bij Verfgilde. Producten die speciaal op kleur zijn gemengd voor je vallen daar natuurlijk buiten. Je hebt na ontvangst 14 dagen te tijd om de overeenkomst te ontbinden.

 

Verfgilde biedt een grote diversiteit verf, gereedschappen en verf gerelateerde artikelen aan van verschillende merken met een breed assortiment. Koop je bij Verfgilde, dan kies je voor de allerbeste verf tegen een lage prijs! Wij streven ernaar om ons assortiment zo zorgvuldig mogelijk samen te stellen en onze service op topniveau te houden.

 

Niet tevreden over het gekochte product, is het product defect of niet naar verwachting? Bij Verfgilde vinden wij dat natuurlijk ook vervelend. Als je een artikel wil retourneren, dan is dit uiteraard mogelijk in de originele en ongeopende verpakking, indien redelijkerwijs mogelijk.

 

Let wel op dat producten die speciaal op kleur zijn gemengd, hier buiten vallen en niet retourneerbaar zijn.

 

Zie de informatie hieronder om een retourproces te starten, maar het eenvoudigst is om even te mailen naar info@verfgilde.nl. Op werkdagen ontvang je snel antwoord.

 

Als je ondertussen een nieuwe bestelling plaatst houd rekening mee dat, natuurlijk afhankelijk van de betaalmethode, deze vooraf betaald wordt. Samengevat, je kan de oude bestelling binnen het zichttermijn van 14 dagen retourneren en een nieuwe bestelling plaatsen. Wij kunnen geen verrekening laten plaatsvinden tussen een retour en nieuw geplaatste order.

 

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

 

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

 

Gevolgen herroeping

 

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

 

Indien je slechts een deel van de bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal jou voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of jij hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening.

 

Ons retouradres

 

Verfgilde.nl B.V.
Galiliestraat 17
1704 SE Heerhugowaard

 

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.